title
Kutseeksami läbiviimise protsessi automatiseerimine Eesti Massööride Liidus
Automating the Process of Vocational Exam
author
Toivar, Henri
supervisor
defence date
language