title
Naisinvestorite Klubi liikmete varaklasside valiku mõjutegurid
The Determinants of Asset Class Choice Among Estonian Womens Investment Club
keywords
investeerimise varaklassid
investori vanus
investeerimisalased teadmised
investeerimisportfell
investment asset classes
investor age
investment knowledge
investment portfolio
defence date
language