title
Dockeri põhise infrastruktuuri kasutamine Java rakenduste toodangus käivitamiseks ja orkestreermiseks Swedbank AS näitel
Deploying and orchestrating Docker infrastructure based Java applications in production by the example of Swedbank AS
author
Orav, Oliver
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Karolin, Ahto
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit