title
Aastatel 2009-2017 Eestis ehitatud elamute piirdetarindite õhulekked
Building envelope air leakages of Estonian dwellings built between 2009-2017
author
Vatsfeld, Laur
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network