title
Geovõrkude kiirendatud keemiline vanandamine arvestades keemilisi riske eesti teedeehituses
Accelerated chemical degradation of geogrids in view of chemical risks in Estonian pavement constructions
author
Tobias, Diane Ogechi
keywords
chemical degradation
geogrids
degradation curve
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Rikko, Merit
Krumme, Andreas
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2023