title
9,11-sekosteroolide AB-ringi fragmendi funktsionaliseerimine
Functionalization of AB-ring fragment of 9,11-secosterols
author
Välimets, Silja
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information