title
Kalkulatsiooni API arendamine Profit Software OÜ näitel
Calculation API development on the example of Profit Software OÜ
author
Kruusimaa, Heigo
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information