title
Ülekaalulisusest ning ebatervislike toiduainete maksustamise võimalustest Eestis
Obesity and the Possibilities of Taxing Unhealthy Foods
author
Ojasalu, Kätlin
keywords
toiduainete maksustamine
ebatervislike toiduainete tarbimine
suhtumine maksustamisesse
food taxation
healthy diet
unhealthy diet
opinions about taxation
defence date
language