title
Immateriaalne põhivara: raamatupidamislik käsitlus
Intangible Assets: Accounting Approach
author
Leppenen, Kairi
keywords
intellektuaalne vara
mõõtmise meetodid
immateriaalse vara osatähtsus
intellectual assets
importance of measuring and evaluating
measuring methods
intangible asset intensity
defence date
language