title
Haigushüvitiste maksmise seadusmuudatuste mõju Eesti ühiskonnas ning tervisepäevade võimaldamise kord Eesti ettevõtetes
The Impact of Sickness Benefit Law Amendments on Estonian Society and the System of Health Days Allowance in Estonian Companies
author
Paloots, Kaire
keywords
ravikindlustus
eraravikindlustus
tervisepäevad
health insurance
temporary incapacity of work
sickness benefit
private health insurance
health days
defence date
language