title
Analüüs Euroopa andmekaitseseaduse eneseanalüüsi küsimustiku mõjust ettevõtjatele
Impact assessment of an EU GDPR self-assessment questionnaire on entrepreneurs
keywords
Euroopa andmekaitseseadus
regulatsiooniga kooskõlas olemine
eneseanalüüsi küsimustik
self-assessment questionnaire
supervisor
Baum, Anu
defence date
language