title
Eesti kõrgharidusasustuste turundamine Soomes
Marketing Estonian higher education institutions in Finland
author
Moskari, Iida Emilia
keywords
mittetulunduslik turundamine
kultuuridevaheline turundus
non-profit marketing
intercultural marketing
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network