title
BIM protsesside analüüs projekteerimisettevõttes Tartu Ülikooli Spordihoone juurdeehitusprojekti näitel
BIM in design and engineering company focusing on construction project of Tartu University sports hall extension
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information