title
Kummipuruga modifitseeritud asfaltbetoon ja selle omadused
Rubber modified asphalt concrete and its properties
author
Taidre, Märt
keywords
kummipuru
modifitseeritud bituumen
crumb rubber
modified bitumen
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information