title
Polüaromaatsete süsivesinike määramine pinnavees gaasikromatograafia-massispektromeetrilisel meetodil
Determination of polyaromatic hydrocarbons in surface waters by GC-MS method
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information