title
Sakala Tööstusautomaatika OÜ kauba tellimise protsessi analüüs, optimeerimine ja automatiseerimine
The Analysis, Optimization and Automation of the Goods Ordering Process in Sakala Tööstusautomaatika OÜ
author
Kurilo, Anastasija
supervisor
defence date
language