title
Innovaatilised lahendused juhtimisvaldkonna efektiivistamiseks
Innovative solutions for raising efficiency in management
author
Kaas, Carmen
keywords
innovaatilised lahendused
ülekandekulud
innovative solutions
transfer charges
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network