title
Eramu arhitektuurne eelprojekt koos kiilvai- ja madalvundamendi võrdlusega. Laiendatud arhitektuurne eelprojekt
Preliminary architectural design of private residence with wedge pile- and shallow foundation comparison. Extended preliminary architectural design
author
Tiirmaa, Liis
supervisor
Triina, Teder
defence date
language