title
Põlevkiviõli fenoolide kriitiliste parameetrite hindamine
Assesment of critical properties for shale oil phenols
author
Truumees, Mari
description
Sisukokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamine on piiratud