title
Ettevõtte Vincet Group p.l.c õiglase väärtuse hindamine diskonteeritud rahavoogude meetodil
Valuating the Fair Value of Company Vincet Group p.l.c Using the Discounted Cashflow Method
author
Bartels, Liisa Helene
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.01.2023