title
Gaasitorustiku katoodkaitsejaama kaugjuhtimine ja kaugjälgimine
Remote control and monitoring of gas pipeline cathodic protection system
Удаленное управление и мониторинг станций катодной защиты магистрального газопровода
author
Klaser, Aleksandr
keywords
gaasitorustikud
katoodkaitsejaamad
kaugjälgimine
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Zahhartšenko, Igor
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele