title
Uus ühisrahastuse määrus 2020/1503 ja praegune finantsmäärus — tunne-oma-klienti ühisrahastuses
New Crowdfunding regulation 2020/1503 and current financial regulation — Know Your Client in crowdfunding
author
Lehtinen, Saara Juulia Henriikka
defence date
language