title
Elektri päev-ette turu hindade ja tuuleenergia toodangu vaheline seos Eesti hinnapiirkonna näitel
The relationship between electricity spot market prices and wind power production: the case of Estonian market area
author
Maidla, Marge
defence date
language