title
Majanduspoliitilise ebakindluse mõju kinnisvarahindadele
The impact of economic policy uncertainty on real estate prices
author
Joost, Joona-Liis
supervisor
Fjodorov, Vladislav
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus