title
Dublini määruse ja Euroopa inimõiguste konventsiooni ühilduvus: uue ettepaneku mõjud
Compatibility of Dublin Regulation and European Convention on Human Rights: effects of the new proposal
author
Harjumäki, Reea
keywords
European Convention on Human Rights (ECHR)
Common European Asylum System (CEAS)
Commission proposal 2016
defence date
language