title
AS E-Betoonelement Tamsalu tehase veekasutuse optimeerimine
The Optimisation Of Water Use At As E-Betoonelement Tamsalu Plant
author
Liblik, Mehis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.