title
Ühiskondlikest probleemidest teavitamise infosüsteemi Märkaja analüüs
Analysis of the Information System Märkaja for Notifying of Social Problems
author
Oruste, Karli
supervisor
defence date
language