title
Süsteemi peakasutaja rolli analüüs Elisa Eesti AS näitel
The Analysis of Superuser Role in Company Elisa Eesti Ltd
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit