title
Varjatud kasumieraldiste maksustamine
Taxation of Hidden Profit Distributions
author
Tamp, Maris
keywords
varjatud kasumieraldised
kontsernisisesed laenutehingud
hidden profit distributions
inter-company loans
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.