title
Isikuomaduste ja müügivõimekuse seos kaubanduskeskustes Suure Viisiku teooria alusel
Correlation between sales performance and the Big Five personality traits in shopping centres
author
Männamets, Mikk
supervisor
defence date
language