title
Raskeveokite ajapõhise teemamaksu mõju Eestis tegutsevatele transpordiettevõtetele Ferroline Grupp OÜ näitel
The Impact of Time-based Road Tax on Estonian Transport Companies on the Example of Ferroline Grupp OÜ
author
Nurkse, Helena
defence date
language