title
Tehniline analüüs 300 kV ülekandeliini üleviimisel 420 kV-le
Technical analysis of the upgrading of 300 kV transmission line to 420 kV
author
Nani, Aleksandr
keywords
pinge uuendamine
Statnett SF
isolatsiooni koordineerimine
kliima mõju
kriitilised õhkvahemikud
dimensioneerimise optimeerimine
voltage upgrading
climatic loads
critical clearances
optimalization of insulation coordination
defence date
language