title
Teadmusjuhtimine Georgia ja Eesti organisatsioonides: Võrdlev juhtumiuuring
Knowledge Management in Organizations of Georgia and Estonia: Comparative Case Study
author
Mazanashvili, Nino
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network