title
Pankade sotsiaalse vastutuse teabe avaldamise taseme hindamine GRI raamistiku alusel
Evaluating banks’ corporate social responsibility disclosure level based on GRI framework
author
Puhk, Mario
keywords
pankade sotsiaalne vastutus
GRI raamistik
sotsiaalselt vastutustundlikud investeeringud
sotsiaalse vastutuse aruandlus
social responsibility of banks
GRI framework
socially responsible investments
social responsibility reporting
supervisor
defence date
language