title
Protsessikaeve algoritmidega eksperimenteerimine ja mudelite võrdlus Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi andmete põhjal
Process Mining European Agricultural Guarantee Fund Data: Experiments and Model Comparison
author
Sirel, Eve
keywords
supervisor
defence date
language