title
Lactococcus lactis IL1403 happevaba aeroobse kasvu optimeerimine
Optimization of acid free aerobic growth for Lactococcus lactis IL1403
author
Kuusk, Kertu
keywords
noxE geeni üle-ekspressioon
LDH geeni deletsioon
homoloogiline rekombinatsioon
NICE süsteem
noxE gene over-ekspression
LDH gene deleteion
homologous recombination
NICE system
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit