title
Osoneerimise, fotolüüsi ja O3/H2O2 kasutamine N-nitrosodimetüülamiini ja N-nitrosodietüülamiini oksüdeerimiseks vees – võrdlev uuring
Application of ozonation, photolysis and O3/H2O2 for the oxidation of N-nitrosodimethylamine and N-nitrosodiethylamine – a comparative study
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language