title
Kas inimeste väärtused mõjutavad nende soodumust säästa? Riikideülene uuring, kasutades WVS andmeid
Do values affect individuals’ propensity to save? Cross-country study using WVS data
author
Stokkeby, Kristiina
defence date
language