title
Meeskonna arendamine üleminekul agiilse lähenemise kasutamisele
Team Development Rava in Transformation to Agile Approach Usage
author
Rohtla, Kati
supervisor
defence date
language