title
Ettevõtte konkurentsivõime analüüs Baltic Kuurort Grupp OÜ näitel
Research of company competitiveness Baltic Kuurort Grupp OÜ case study
Анализ конкурентоспособности предприятия на примере Baltic Kuurort Grupp OÜ
author
Krell, Marika
keywords
туристическоe бюро
конкурентоспособность
интервью
travel agency
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network