title
Uue käelise monofunktsionaliseeritud hemikukurbituriili mehhanokeemiline süntees
Mechanochemical synthesis of new chiral mono-functionalized hemicucurbituril
author
Suut, Elina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Kananovich Dzmitry
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.11.2027
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal