title
Tööandja atraktiivsus ja tööandja brändi kuvand tööjõuturule sisenevate tudengite hulgas AS SEB Pank näitel
Employer attractiveness and employer brand image among students entering to the labor market based on example of AS SEB Pank
author
Hindremäe, Liina
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network