title
Muudatusnõuete analüüs Swedbank infrastructure and operation projektide näitel
Analysis of Change Requests by Example of Swedbank Infrastructure and Operation Projects
author
Vainküla, Betti
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit