title
Eesti täisealise elanikkonna maksevalmidus prügivabama ranniku ja rannikumere kui turuvälise keskkonnahüvise eest
Willingness to pay for marine debris reduction on the coast of the Baltic Sea. Case study of Estonian adult population
author
Saar, Mari
keywords
keskkonnahüvise majanduslik koguväärtus
nõudlus prügivabama mere ja ranniku järele
environmental goods and services
demand for waste-free coast
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only