title
Ordoviitsiumi ja Kambriumi settekivimite lõhelisus ja lõhetäited Tallinna piirkonnas
Jointing of the Ordovician and Cambrian sedimentary bedrock and joint fillings in the Tallinn area
author
Liivak, Mariann
keywords
kambrium
lõhelisus
lõhetäited
Cambrian
sedimentary bedrock
joint fillings
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access