title
Eesti elukindlustusturu pikaealisuse riski solventsuskapitalinõue
Estonian Life Insurance Market Solvency Capital Requirement for Longevity Risk
author
Sui, Kristo
keywords
pikaealisuse risk
Lee-Carteri mudel
Solventsus II
standardvalem
sisemudel
solventsuskapitalinõue
longevity risk
Lee-Carter model
Solvency II
standard formula
internal model
solvency capital requirement
supervisor
defence date
language