title
Põlevkivituha suruõhutorustiku süsteem
Shale ash pneumatic conveying system
author
Kamenev, Sergey
keywords
Põlevkivituhk
õhupump
cyclonic separation
lock chamber
pneumatic transportation
air pump
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information