title
2013. aastal jõustunud Raamatupidamise Toimkonna juhendite muudatuste mõju finantsaruannetele kinnisvara kajastamisel
Impact of Changes in Accounting Standards Board Guidelines to Financial Statements on Real Estate Recognition Enforced in 2013
author
Sõsa, Eveliin
keywords
kinnisvaraobjekt
kinnisvarainvesteering
sekundaaranalüüs
finantstulemus
fixed assets
Estonian Accounting Standard Board
document analysis
financial result
defence date
language