title
Microsoft Dynamics AX standardlahendusel loodud käibedeklaratsiooni lisa sobivus maksupettuse automatiseeritud tuvastamisel
Suitability of VAT declaration appendix generated in Dynamics AX environment for automated VAT fraud detection
author
Kotta, Palle
supervisor
defence date
language