title
Tallinna Polütehnik Nr 22 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
22.06.1978
language